+420 731 808 046

info@mytiparou.cz

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společenství:

Lora Solutions s.r.o.

Spojovací 2039/6

616 00 Brno

IČ:10989820

Spisová značka: C 123990 vedená u Krajského soudu v Brně

 

Oprávněná osoba:

Dan Oral

tel: +420 603 907 460

email: info@mytiparou.cz

 

(dále jen „správce“)

 

 1. Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s objednávkou

Jedná se o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • DIČ
 • emailová adresa
 • telefon
 • historie navštívených stránek na webu

 

 1. Zákonný důvod zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • váš souhlas se zpracováním pro účely retargetingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 • oprávněný zájem správce pro analýzu návštěvnosti webových stránek a přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:

 • vyřízení vaší objednávky
 • vyřízení případné reklamace
 • zodpovězení vašich dotazů
 • cílené nabízení našich služeb
 • analýzu návštěvnosti webových stránek

 

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 1. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:

 • osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad
 • osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 2 roky ode dne ukončení reklamačního řízení
 • osobní údaje k vyřízení vašich dotazů zpracováváme po dobu 2 let pro případné další řešení vašich problémů
 • historie vaší návštěvnosti na webu po dobu 30 dnů ode dne odvolání souhlasu

 

 1. Cookies

Správce na svých webových stránkách využívá souborů cookies. Cookies jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače, které jsou užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílené reklamy. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho vyjádřeného souhlasu.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Seznam.

 

Shromážděné soubory cookies jsou zpracovány prostřednictvím:

– služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

– služby Seznam.cz, provozované společností Seznam a.s., sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Seznam.cz, a.s. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na  https://napoveda.sklik.cz/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele.

 

Správce na svých webových stránkách shromažďuje následující cookies soubory:

 

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické (krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. odeslání formuláře, proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj.
 • YouTube (krátkodobé i dlouhodobé) – využívá je přehrávač videí YouTube. Jsou na Váš počítač umístěny ve chvíli, kdy přehrávač spustíte.
 • Google Analytics (dlouhodobé) – abychom Vám mohli stránky lépe přizpůsobit, využíváme pro měření anonymních dat o chování uživatelů nástroj Google Analytics.
 • AdWords (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů.
 • Sklik (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů.
 • Facebook (krátkodobé i dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociální sítě Facebook, který je vložen na těchto stránkách.

 

 

Typ Název Účel Expirace
Cookies třetích stran Google Analytics získání statistických informací dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Cookies třetích stran Seznam.cz identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, a.s. pro opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
Cookies třetích stran Google AdWords identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google inc. pro opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů

 

Tyto stránky mohou fungovat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníku webu. Zrušit soubory cookies můžete zde dle typu prohlížeče:

Firefox

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome  

Safari

Opera

Android

Podrobnosti najdete na stránkách  AboutCookies.org.

 

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, správce v některých případech využívá ke zpracování vašich údajů třetích stran, které jsou naší společností pečlivě prověřeni a jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či jejich jinému zneužití. Vaše osobní údaje zpracovávají třetí strany v souladu s nařízením, jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti a nesmějí využívat poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetí strany, kterým poskytujeme vaše informace jsou:

–            správce webových stránek

–            externí účetní

–            přepravní společnost Česká pošta a.s.

–            případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a

aplikací, které však v současné době správce nevyužívá

 

 1. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo od správce údajů požadovat:

 • informace, jaké osobní údaje o vás zpracovává dle čl. 15 GDPR
 • opravu osobních údajů dle čl. 16
 • požádat o výmaz těchto osobních údajů, pokud nedojde k uzavření smlouvy dle čl. 17 GDPR
 • právo omezit zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, a to na email info@mytiparou.cz nebo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje:

 • že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů
 • že k osobním údajům mají přístup jen oprávněné osoby, které byly správcem pověřeny pro zpracování osobních údajů

 

Používáním tohoto webu s tímto zpracováním cookies souhlasíte.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018